Lejebetingelser

  1. Lejeprisen er incl. moms, dog excl. forbrugsmaterialer såsom: brændstof, olie, skærpning af mejsler, forbrug af diamantklinger m.m.
  2. Leje for maskiner udgør brugen og alm. slitage på maskinerne. Skade ved forkert brug eller overlast betales af lejer. For skade, det lejede måtte påføre 3. mand i lejeperioden, bærer lejeren alene ansvaret.
  3. Lejeren bærer alene ansvaret for risikoen ved driftstab selvom det kan henføres til fejl og mangler ved det lejede eller forsinket levering af det lejede. Lejeren påtager sig alene risikoen for at det lejede kan opstilles og anvendes af lejer som planlagt.
  4. Det lejede skal afleveres i rengjort stand. Er rengøring nødvendig, betales 150,00 kr. pr. enhed.
  5. Lejer har det fulde ansvar for det lejede i hele lejeperioden, når det er udleveret. Hvis det lejede bortkommer, ikke afleveres eller afleveres så ødelagt, at reparationsomkostningerne af udlejer skønnes at ville overstige en ny dagspris, betales erstatning med ny dagspris. I øvrigt betaler lejeren reparationsomkostninger efter regning.
  6. I lejeperioden sørger lejeren selv for vedligeholdelse af det lejede, herunder smøring, oliepåfyldning, punktering m.v.
  7. Fremleje, fremlån eller anden overdragelse til tredje part, uden udlejers indforståelse er ikke tilladt.
  8. Til de maskiner som er totakt, skal lejer købe benzin hos udlejer.
  9. Max 8 maskintimer pr. dag, derudover betales ekstra pr. time. Der regnes med 7 dags uger.
  10. Ved misligholdelse af lejeaftalen, hvilket anses for sket ved overtrædelse af ovenstående bestemmelser, fra lejers side, har udlejeren ret til, uden forudgående varsel, at fjerne det lejede samt krav på erstatning for ethvert tab lidt ved misligholdelsen.

Bestil din maskine nu